VINICA a.s.
Cesta slobody 771
991 28 Vinica
Slovenská Republika
Tel: +421 (0)47 48 91 190
Fax: +421 (0)47 48 91 183

Produkcia surovín

Suroviny určené pre mraziarenské spracovanie sa každoročne pestujú na značných výmerách pôdy. Zelený hrášok a cukrová kukurica spolu na výmere ccca 2200 ha, špenát na ploche cca 60 ha.

Obilniny a olejniny predstavujú polovicu obrábanej ornej pôdy. Pomer medzi jednotlivými plodinami sa každoročne mení, ich celková výmera je cca 2100 ha.


obr_01-1.jpg obr_02-1.jpg obr_03-1.jpg
VINICA a.s., Cesta slobody 771, 991 28 Vinica, Slovenská Republika
Tel: +421 (0)47 48 91 190, Fax: +421 (0)47 48 91 183, Email: info@vinica-as.sk